ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หนังสือราชการ สพป.ร้อยเอ้ด เขต 1

  • การสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบลระดับภูมิภาค / เศรษฐกิจพิเศษ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ขึ้น ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม 2559 ถึง วันท ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:43 โดย อรจิต อุดมฤทธิ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศน.อรจิต

  • Boot Camp for Core Supervisor 2016 Boot Camp for Core Supervisor 2016  ระหว่าวันที่ 18- 30 กันยายน 2559  ณ สถาบันพัฒนาคณาจารย์  ครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม
    ส่ง 20 ก.ย. 2559 02:16 โดย อรจิต อุดมฤทธิ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer